Verkorte Privacyverklaring KBO-Wouw.

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese privacy wetgeving geeft het bestuur van KBO-Wouw de volgende privacyverklaring af.

KBO-Wouw houdt persoonsgegevens bij van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Indien sprake is van automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank bewaard. Indien van toepassing worden gegevens toegevoegd van de activiteiten waar leden of deelnemers aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven.

Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.

Als u uw huwelijksdatum opgeeft, dan gebruiken we die om u bij een bijzondere trouwdag, zoals een zilveren, gouden enz., te kunnen feliciteren.

De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur worden periodiek opgenomen in het Info Bulletin van de Afdeling.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de Afdeling gebruikt en uitsluitend door personen die hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. KBO-Wouw verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien, maakt u een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.

Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd, dan kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het bestuur uw verzoek afwijst, dan zal dit schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar maken.

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de Afdeling.

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe KBO-Wouw uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd. Er bestaat een uitgebreider versie. Neem contact op met de secretaris als u deze wilt inzien.

 

Wouw, 8 jun 2018.