Wat houdt het lidmaadschap van KBO Wouw in?

KBO-Wouw organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en administratieve ondersteuners.

Als lid van KBO-Wouw, bent u tevens lid van KBO-Brabant. 

Onderstaande flyers geven u algemene informatie over onze senioren vereniging KBO

Klik op onderstaande folders voor meer informatie en de rechter om lid te worden van KBO- Wouw

Contributie: (2024 bedraagt € 22,25 – voor 2025 is dat €27,50)

De hoogte van de contributie van het lidmaatschap van KBO-Wouw wordt elk jaar door de algemene leden vergadering vastgesteld. Door gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering + aanvullende verzekering (VGZ of CZ) via KBO- Brabant kunt u de contributie bijdrage tot maximaal €25 terugontvangen van uw zorgverzekering.

De incasso van de contributie is medio januari gepland bij leden die een machtiging voor automatische incasso hebben verleend, bij het ontbreken van deze  machtiging worden er toekomstig €2,50 extra kosten in rekening gebracht.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een contributienota.


Informatie over de vereniging en het lidmaatschap:

Als u meer informatie over de vereniging en/of het lidmaatschap van KBO-Wouw wilt ontvangen, klik dan op deze link, vermeldt in de e-mail uw naam, adres en de mededeling dat u informatie wilt ontvangen over de vereniging en/of het lidmaatschap van KBO-Wouw.


Opzeggen lidmaatschap:

Het lidmaatschap van KBO-Wouw loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als u uw lidmaatschap van KBO-Wouw met ingang van het komende jaar wilt opzeggen moet u dat doen vóór 16 december van het lopende jaar.

Om uw lidmaatschap van KBO-Wouw op te zeggen kunt u via deze link een e-mail sturen naar de secretaris, vermeldt in de e-mail uw naam, adres, lidnummer, de mededeling dat u uw lidmaatschap op wilt zeggen en eventueel de reden waarom. Dan verzorgen wij uw uitschrijving als lid van KBO Wouw.